Eseménynaptár
»
«
2022 Május
VHKSzCsPSz
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
Fórum hozzászólások
Hírlevél
 
Queen Musicland
 

Alapszabaly

1
ALAPSZABÁLY (részlet)
Queen Kulturális és Szabadidős Egyesület
2
Queen Kulturális és Szabadidős Egyesület alapszabálya
A Queen Kulturális és Szabadidős Egyesület 2008. 08. 18.-i közgyűlése által elfogadott
alapszabályt a közgyűlés a mai napon az alábbiak szerint módosította:
I. fejezet
Általános rendelkezések
1.Az egyesület neve: Queen Kulturális és Szabadidős Egyesület
2. Az egyesület székhelye: 1039 Budapest, Madzsar József utca 13. 3/11.
3. Az egyesület határozatlan időre került létrehozásra.
4. Az egyesület működési területe: Magyarország
II. fejezet
Az egyesület célja és feladatai
1. Az Egyesület célja: A Queen együttes, illetőleg a tagok műveinek népszerűsítése, a
magyarországi rajongók számára fórumok teremtése, internet oldal üzemeltetése, az angolszász
kultúra és történelem bemutatása, kapcsolattartás hasonló magyar és külföldi szervezetekkel,
rendezvények szervezése, a Queen zenéjét feldolgozó, valamint élőben előadó zenekarok
szerepeltetésének segítése. Az Egyesület célja a közösséghez tartozás élményének erősítése, a
kíváncsiság, a tanulási vágy, az érdeklődés fenntartása céljából való aktív szervezési
tevékenység, a nyelvtanulás és nyelvtudás fontosságának megismertetése, a tehetséggondozás
kulturális és művészi területen, a generációk és társadalmi csoportok közti párbeszéd
erősítése, a folyamatos online jelenlét honlapunkon és közösségi oldalainkon, e felületeknek a
megfelelő színvonalú szerkesztése.
2. Az Egyesület céljának megvalósítása érdekében együttműködik minden állami, civil és
gazdálkodó szervezettel, más egyesülettel és szövetséggel, amelyek segítik az Egyesület
eredményes működését és céljainak megvalósítását.
3. Az Egyesület céljai megvalósításához szükséges anyagi feltételek megteremtése érdekében a
jogszabály előírásai szerint gazdasági, vállalkozási tevékenységet folytathat, gazdasági társaságot és
alapítványt hozhat létre, ilyenbe tagként beléphet.
4. Az Egyesület tevékenysége:
 kulturális tevékenység (pl. művészeti tevékenység, kulturális örökség megőrzése,
rendezvények, előadások, bemutatók, kiállítások, találkozók szervezése, zenei kiadványok
támogatása), amatőr színjátszás támogatása, örökségvédelem, a nemzeti kulturális,
épített és természeti örökségek bemutatása,
 a zene (klasszikus, jazz, rock, stb) általános népszerűsítése, programszervezés,
rendezvénytartás, prózai és zenés élő műsorok tartása, tehetséggondozás, zenés
vetélkedők megszervezése,
 szabadidős és hobbitevékenység (pl. gyűjtőtevékenység, kirándulás, klub foglalkozások),
 oktatási tevékenység (pl. ismeretterjesztés, támogatás, természetjárás keretén belül,
valamint nyelvoktatás),
 környezetvédelmi tevékenység (pl. természeti környezet védelme, épített környezet
védelme, állatvédelem),
 nemzetközi tevékenység (pl. nemzetközi kulturális, baráti és cserekapcsolatok),
3
 tömegsport jellegű, egészséges életmód kialakítását segítő programok szervezése,
kerékpáros turizmusban történő aktív részvétel, kerékpáros programok szervezése,
 küzdelem az esélyegyenlőségért, a hátrányos megkülönböztetés és az előítéletek
felszámolásáért,
 Magyarország kultúrájának, idegenforgalmának népszerűsítése külföldön,
 fiatalok egészséges életmódra nevelése,
 kulturális központ kialakítása, többfunkciós klubhelyiség létesítése, üzemeltetése,
vendéglátás, valamint zenei és kulturális relikviák bemutatása, kiállításszervezés,
 kiadványok szerkesztése, kiadása az Egyesületet érintő tevékenységek bemutatására.
5. Az egyesület nem közhasznú jogállású szervezet, de céljai elérése érdekében a 4. pontban
foglalt konkrét tevékenységek megvalósításával az alábbi közhasznú tevékenységek
megvalósítására törekszik közvetetten:
Kulturális tevékenység, kulturális örökség megóvása (2011.évi CLXXXIX. tv. Magyarország
helyi önkormányzatáról 13§ (1) 7. pontja alapján látja el)
Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés (1997.évi CXL. tv. a muzeális
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 76.§. (1) (2) a.) és e.)
pontja alapján látja el).
- Tagjaink rendelkezésére áll a teljes Alapszabály. -